View Post

#64: Loodusleigest maast ökoinnovaatoriks

Eestil on oma väiksuse tõttu lihtne kurssi muuta. Nagu oleme saavutanud koha IT-valdkonna esireas, nii on praegu lihtne hüpata ka ökoloogilise innovatsiooni rongile. Võidaksid nii Eesti kuvand kui ka majandus.

View Post

#65: Loobuda põlevkivielektrist

Taastuvenergia Koda on teinud ettepaneku minna aastaks 2030 täielikult üle taastuvenergiale. See eeldaks riigilt 4,3 miljardit € ühekordseid investeeringuid. See looks 14 000 uut töökohta.

View Post

#69: Projekteerida pikaealisi maju

Olemasolevate hoonete võimalikult suure taaskasutuse kõrval tuleks uued majad projekteerida võimalikult pikaealisteks. See tähendab muuhulgas, et hoone peab võimaldama ka kasutusviiside olulist muutumist tulevikus.

View Post

#71: Luua kompetentsikeskus

Vaja oleks CO₂e-säästliku arhitektuuri kompetentsikeskust, mis koguks kokku know-how (metoodikatest ja võtetest eri mõõtkavades), viiks läbi pilootprojekte ja koolitusi.

View Post

#72: Regionaalse mõõtkava 7 sammast

1. PÕXIT 2. Kõrge keskkonnamaks 3. Elamufondi tervikvaatel põhinevad otsused 4. Arvutuste muutmine m²-põhisest inimesepõhiseks 5. Asumistruktuuri tasandil säästlikkuse otsimine 6. Asumite tihendamine 7. Ringmajandus