Seekordne Eesti Arhitektide Liidu kuraatornäitus pakub ühe võimaliku vaate küsimusele, kas ja kuidas peaks arhitektuur reageerima ärevatele teadetele meie koduplaneedi ülekuumenemisest.

Esiteks võetakse ekspositsioonis lühidalt kokku peamised faktid ja kliimateadlaste välja töötatud stsenaariumid kliima soojenemise kohta. Teiseks vaadeldakse Eesti panust planetaarsesse kasvuhoonegaaside heitmesse. Kolmandaks võetakse luubi alla hoonete osakaal üleüldises heitmes ning uuritakse seda silmas pidades Eesti hoonefondi. Neljandaks antakse ülevaade sellest, mida teeb Eesti riik praegu, et hoonesektori heitmeid vähendada: peaasjalikult seisneb see peagi kehtima hakkavates liginullenergiaregulatsioonides, mis on andnud nime ka käesolevale näitusele. Ühtlasi iseloomustab näituse nimi ka kuraatorite hinnangut sellele, mil määral uued regulatsioonid üksinda Eesti heitmeid vähendavad. Ekspositsioon kirjeldabki seejärel kolme suunda, millega tuleks täiendavalt tegelda, et tuua Eesti heitmed kõigepealt naabermaade tasemele, siis planeedi keskmisele tasemele ja viimaks tasemele, mis oleks kooskõlas suuremaid kliimakatastroofe vältiva tulevikustsenaariumiga. Need kolm suunda on laiem vaade hoonete elukaarele (erilise tähelepanuga materjalivalikul), säästu otsimine laiematest (hooneülestest) mõõtkavadest ja ringmajandus ehk elukaarte teisendamine eluringeteks. Kuigi teemakohaste uurimustega saaks ja peaks minema oluliselt sügavamale, pakub näitus kokkuvõtteks ka nägemuse elementidest, millest võiks koosneda vastus ülestõstatatud probleemidele.

Näituse läbivaks mõõtühikuks on 1 tonn CO2e. Kui ühes kütusetünnis oleks 357 liitrit bensiini, siis vallanduks selle ärapõletamisest atmosfääri 1 tonn CO2e. Sellist tünni esindab näitusesaalis 200-liitrine kütusemahuti (mõõtkava on niisiis 1:1,8). Tünnide koguarv (80) esindab keskmise 120 m2 eramu elukaare jooksul tekkivat CO2e-heitmete kogust.

Kuraatorid: Eik Hermann, Mihkel Tüür, Rene Valner.
Kaastööd: Ott Kadarik, Raul Kalvo, Ralf Lõoke, Erkki Seinre.
Kujundus: Uku-Kristjan Küttis, Jaan Sarapuu.
Täname: Endrik Arumägi, Paul Klõšeiko, Ingrid Kormašov, Kalle Kuusk, Kiel Moe, Raimo Simson, Ravi Srinivasan, Margus Tali, Siim Tali, Martin Thalfeldt.

Näitust toetab Kultuurkapital.