View Post

#73: Hoone mõõtkava 7 sammast

1. Taastuvenergia kasutamine. 2. Vormi ja orientatsiooni optimeerimine. 3. Kohalike CO₂ₑ-d siduvate materjalide eelistamine. 4. Elupinna vähendamine inimese kohta. 5. Asukoha ja transpordikulude arvessevõtmine. 6. Pikema eaga hoonete ehitamine: 30a …

View Post

#74: 3 järgmist sammu

1. Muuda oma elektripakett taastuvenergial põhinevaks. 2. Ehita kohalikest CO₂e siduvatest materjalidest. 3. Eelista asukohana ühistranspordisõlmede ja asumikeskuste lähedust.