Taastuvenergia Koda on teinud ettepaneku minna aastaks 2030 täielikult üle taastuvenergiale. See eeldaks riigilt 4,3 miljardit € ühekordseid investeeringuid. See looks 14 000 uut töökohta.

Jaga seda tünni teistega