Kliimastsenaariumite põhjal on omakorda välja töötatud 5 sotsiaalmajanduslikku stsenaariumit. Asjade senise käiguga klapib enim variant, mis ennustab teravaid regioonidevahelisi konflikte (ehk rändeid ja sõdu).

Jaga seda tünni teistega