Juba +2 °C stsenaarium tähendaks märgatavalt halvenenud elutingimusi suurel osal planeedist.

Jaga seda tünni teistega