View Post

#26: Mitte-eluhoonete kasvav heide

Eesti eluhoonete energiatarve on püsinud samal tasemel, mitte-eluhoonete puhul see aina kasvab. Mitte-eluruumide energiatarbest moodustab suhteliselt suurema osa elektri tarbimine, mille heitmed on suuremad.