Eesti CO₂e-heitmest tarbivad hoonete materjalid, ehitamine, ülalpidamine ja lammutamine üle 50%. Seega peitub hoonesektoris suur kokkuhoiupotentsiaal.

Jaga seda tünni teistega