Mida enam hoone uusi elukaari hoonet luues läbi mõeldakse, seda väiksemaid kulusid on hiljem uue elukaare käivitamiseks vaja.

Jaga seda tünni teistega