Kui pendelränne ja eluasemete keskmine suurus tõusevad endises mahus, nullib see kogu hoonete energiatõhususe kasvu.

Jaga seda tünni teistega