Eesti metoodika otsib säästu vaid hoone piiride sees ning laseb käest laiemate mõõtkavade raiskamised ja sünergiapotentsiaalid.

Jaga seda tünni teistega