Kuna antud juhul avaldub probleem planeedi mõõtkavas ja pikas ajalises perspektiivis, siis tuleks selle lahendamisel silmas pidada kõige laiemaid süsteemipiire ning mõtelda tervikute, mitte osade kaudu: olla ökoloog, mitte insener.

Jaga seda tünni teistega