Keskmine puu seob eluaasta jooksul keskmiselt 22 kg CO₂e. 1 tonni CO₂e sidumiseks on seega vaja 45 puud.

Jaga seda tünni teistega