View Post

#42: Kehastatud süsinik

Kehastatud süsiniku all peetakse silmas CO₂e-heitmeid, mis tekivad hoone ehitusmaterjalide tootmisest ja transpordist, ehitusplatsi tegevustest, hoone parandamisest ja lammutamisest.